Terug naar het overzicht

Eind 2015 ontving het Museum Diergeneeskunde twee bijzondere verwervingen. De verzamelingen zijn aan elkaar gerelateerd, maar komen toch uit heel verschillende hoeken!

Van de afdeling Multimedia van de faculteit Diergeneeskunde ontvingen we een prachtige verzameling glasnegatieven uit de oude Kliniek voor Kleine Huisdieren. Enkele jaren geleden, toen de Kliniek voor Gezelschapsdieren verbouwd werd, kreeg het museum al een grote verzameling fotomateriaal uit deze hoek. De nu ontvangen dia’s vormen een prachtige aanvulling: vaak zijn professor Heinrich Jakob en zijn assistent Andries Veensma te zien terwijl patiënten behandeld of onderzocht worden.

Deze Andries Veensma is de grootvader van wijlen Andries van Foreest. Veensma was kliniekbediende of ‘oppasser’ bij de Kliniek voor Kleine Huisdieren tussen 1911 en 1930.  Enkele veterinaire instrumenten van Veensma zijn altijd bewaard door zijn kleinzoon. Eind 2015 konden wij deze instrumenten in de museumcollectie opnemen.

Project Langreuter

In de kelder van het Universiteits Museum van Utrecht stond een melkmachine stof te verzamelen. De machine, een Langreuter, was oorspronkelijk eigendom van de Faculteit Diergeneeskunde. Bert Nederbragt en Babke Aarts besloten het apparaat weer aan het werk te zetten. Al doende hoopte zij inzicht te krijgen in de geschiedenis van deze machine, van melkmachines in het algemeen, in de wetenschapsfilosofische achtergrond van de controverse tussen de verschillende types melkmachines, en de problemen waar je tegenaan loopt als je een museumstuk weer tot leven probeert te wekken.Lees verder

Word vriend van

De Numan Stichting

en help ook mee het veterinair academisch erfgoed te bewaren!


Ja, ik word vriend!