Terug naar het overzicht

Eind 2015 ontving het Museum Diergeneeskunde twee bijzondere verwervingen. De verzamelingen zijn aan elkaar gerelateerd, maar komen toch uit heel verschillende hoeken!

Van de afdeling Multimedia van de faculteit Diergeneeskunde ontvingen we een prachtige verzameling glasnegatieven uit de oude Kliniek voor Kleine Huisdieren. Enkele jaren geleden, toen de Kliniek voor Gezelschapsdieren verbouwd werd, kreeg het museum al een grote verzameling fotomateriaal uit deze hoek. De nu ontvangen dia’s vormen een prachtige aanvulling: vaak zijn professor Heinrich Jakob en zijn assistent Andries Veensma te zien terwijl patiënten behandeld of onderzocht worden.

Deze Andries Veensma is de grootvader van wijlen Andries van Foreest. Veensma was kliniekbediende of ‘oppasser’ bij de Kliniek voor Kleine Huisdieren tussen 1911 en 1930.  Enkele veterinaire instrumenten van Veensma zijn altijd bewaard door zijn kleinzoon. Eind 2015 konden wij deze instrumenten in de museumcollectie opnemen.

Restauratie panelen 's Rijks Veeartsenijschool

Met financiële steun van de Numan Stichting zijn twee bijzondere objecten uit de collectie van het Museum Diergeneeskunde gerestaureerd. Het gaat om twee ingelijste houten panelen, gedateerd 1873 en 1878. Het paneel uit 1873 toont de 'Voorwaarden waarop zieke dieren ter verpleging kunnen worden opgenomen in de stallen van 's Rijks Veeartsenijschool te Utrecht'. Het paneel uit 1878 geeft een overzicht van de 'Kosten van voeding en verpleging van zieke dieren in de stallen van 's Rijks Veeartsenijschool te Utrecht’. Deze ‘prijslijst’ is ondertekend door A.W.H. Wirtz, die eind 1877 directeur werd van ’s Rijks Veeartsenijschool.Lees verder

Word vriend van

De Numan Stichting

en help ook mee het veterinair academisch erfgoed te bewaren!


Ja, ik word vriend!