100 jaar Instituut voor Chirurgie


Terug naar het overzicht

100 jaar Instituut voor Chirurgie: een feest voor (oud-)medewerkers en (oud-) studenten van de faculteit Diergeneeskunde

Een feest van herkenning

In 2015 bestaat het gebouw van de Kliniek voor Heelkunde op het voormalige Veeartsenij-terrein 100 jaar. De bewoners van het gebouw pakken groots uit met een feestweekend op zaterdag 12 en zondag 13 september. Op 12 september is het programma gericht op (oud-)bewoners; op 13 september worden (oud-)medewerkers en studenten van de faculteit Diergeneeskunde van harte uitgenodigd voor een feest van herkenning!

Programma zondag 13 september

Het programma ziet er als volgt uit:

14:00 uur             inloop met koffie en taart

14:30 uur             inleiding door prof. dr. P.A. Koolmees, hoogleraar diergeneeskunde in  historische en maatschappelijke context

15:00 uur             wandeling in kleine groepjes over het terrein onder leiding van een (oud-) medewerker, met toegang tot enkele gebouwen

16:30 uur             borrel en napraten in de tuin

In het Instituut zijn deze middag historische foto’s en filmmateriaal te zien.

Voor wie?

Voor oud-medewerkers en oud-studenten van de faculteit Diergeneeskunde zal deze middag een feest van herkenning zijn. Voor de huidige medewerkers en studenten is het geweldig de geschiedenis van de faculteit fysiek te ervaren. De rondwandeling over het terrein biedt bovendien de mogelijkheid eens binnen te kijken in enkele gebouwen, waaronder het voormalige Instituut voor Veterinaire Anatomie dat op dit moment volledig gerestaureerd wordt. Ook er is voldoende gelegenheid tot bijpraten met oude bekenden.

Praktische informatie                 

Om organisatorische redenen kunnen we maximaal 100 deelnemers inschrijven. De kosten (catering e.d.) bedragen 20,- euro. U kunt zich per email opgeven bij Babke Aarts, assistent-conservator diergeneeskunde bij het Universiteitsmuseum: b.aarts@uu.nl. De inschrijving sluit op 30 augustus. De inschrijfkosten van 20,- euro kunt u overmaken op rekeningnummer NL58INGB0001916181 t.n.v. VVE Biltse Grift o.v.v. ‘Jolly Jumper’. Heeft u vragen of opmerkingen, mailt u dan Babke Aarts

Herontdekte aanwinsten

Binnen het Universiteitsmuseum zijn conservatoren en collectiemedewerkers bezig met een grote inhaalslag bij het verwerken van aanwinsten uit het verleden. Ook de conservator en assistent-conservator van het Museum Diergeneeskunde nemen deel in dit project. Er zijn inmiddels vele meters aan foto- en ander beeldmateriaal bekeken, beoordeeld en verwerkt. Daarbij zijn veel pareltjes voor de collectie herontdekt! Zo blijkt de collectie diergeneeskunde een veel grotere hoeveelheid foto's uit voormalig Nederlands-Indië te bezitten dan gedacht. Veel van deze glasdia's en fotoafdrukken komen uit het begin van de twintigste eeuw. Ze tonen onder meer verschillende paarden- en rundveerassen, de huisvesting en het gebruik van vee en het veterinaire onderwijs te Buitenzorg. Hier is een kleine selectie te zien van deze prachtige plaatjes.Lees verder

Word vriend van

De Numan Stichting

en help ook mee het veterinair academisch erfgoed te bewaren!


Ja, ik word vriend!