100 jaar Instituut voor Chirurgie


Terug naar het overzicht

100 jaar Instituut voor Chirurgie: een feest voor (oud-)medewerkers en (oud-) studenten van de faculteit Diergeneeskunde

Een feest van herkenning

In 2015 bestaat het gebouw van de Kliniek voor Heelkunde op het voormalige Veeartsenij-terrein 100 jaar. De bewoners van het gebouw pakken groots uit met een feestweekend op zaterdag 12 en zondag 13 september. Op 12 september is het programma gericht op (oud-)bewoners; op 13 september worden (oud-)medewerkers en studenten van de faculteit Diergeneeskunde van harte uitgenodigd voor een feest van herkenning!

Programma zondag 13 september

Het programma ziet er als volgt uit:

14:00 uur             inloop met koffie en taart

14:30 uur             inleiding door prof. dr. P.A. Koolmees, hoogleraar diergeneeskunde in  historische en maatschappelijke context

15:00 uur             wandeling in kleine groepjes over het terrein onder leiding van een (oud-) medewerker, met toegang tot enkele gebouwen

16:30 uur             borrel en napraten in de tuin

In het Instituut zijn deze middag historische foto’s en filmmateriaal te zien.

Voor wie?

Voor oud-medewerkers en oud-studenten van de faculteit Diergeneeskunde zal deze middag een feest van herkenning zijn. Voor de huidige medewerkers en studenten is het geweldig de geschiedenis van de faculteit fysiek te ervaren. De rondwandeling over het terrein biedt bovendien de mogelijkheid eens binnen te kijken in enkele gebouwen, waaronder het voormalige Instituut voor Veterinaire Anatomie dat op dit moment volledig gerestaureerd wordt. Ook er is voldoende gelegenheid tot bijpraten met oude bekenden.

Praktische informatie                 

Om organisatorische redenen kunnen we maximaal 100 deelnemers inschrijven. De kosten (catering e.d.) bedragen 20,- euro. U kunt zich per email opgeven bij Babke Aarts, assistent-conservator diergeneeskunde bij het Universiteitsmuseum: b.aarts@uu.nl. De inschrijving sluit op 30 augustus. De inschrijfkosten van 20,- euro kunt u overmaken op rekeningnummer NL58INGB0001916181 t.n.v. VVE Biltse Grift o.v.v. ‘Jolly Jumper’. Heeft u vragen of opmerkingen, mailt u dan Babke Aarts

De Canon van de Diergeneeskunde is uit!

Op 5 november 2014 is tijdens de najaarsdag van het Veterinair Historisch Genootschap het eerste exemplaar van de Canon van de diergeneeskunde uitgereikt. De Canon toont op een toegankelijke manier in 50 vensters de ontwikkelingen, personen, gebeurtenissen en instituten die de diergeneeskunde in Nederland hebben gevormd tot wat zij nu is.Lees verder

Word vriend van

De Numan Stichting

en help ook mee het veterinair academisch erfgoed te bewaren!


Ja, ik word vriend!