Terug naar het overzicht

Met financiële steun van de Numan Stichting zijn twee bijzondere objecten uit de collectie van het Museum Diergeneeskunde gerestaureerd. Het gaat om twee ingelijste houten panelen, gedateerd 1873 en 1878. Het paneel uit 1873 toont de 'Voorwaarden waarop zieke dieren ter verpleging kunnen worden opgenomen in de stallen van 's Rijks Veeartsenijschool te Utrecht'. Het paneel uit 1878 geeft een overzicht van de 'Kosten van voeding en verpleging van zieke dieren in de stallen van 's Rijks Veeartsenijschool te Utrecht’. Deze ‘prijslijst’ is ondertekend door A.W.H. Wirtz, die eind 1877 directeur werd van ’s Rijks Veeartsenijschool.

De panelen die voor patiënteigenaren als het ware het reglement van de kliniek tonen, geven de voorwaarden weer zoals die zijn vastgelegd in de Regelingen betreffende de cliniek uit 1875, opgetekend door directeur Th.H. MacGillavry. Overigens staat zowel op het paneel met verplegingsvoorwaarden als op het kostenoverzicht niet vermeld, dat ‘De directeur is gemachtigd, zieke dieren aan onvermogende personen toebehoorende, kosteloos te voeden en te verplegen’.

De borden hebben naar alle waarschijnlijkheid een plaats gehad in de kliniek van de school en zijn nog lange tijd te zien geweest in de gebouwen van de faculteit Diergeneeskunde. De toestand van de objecten is in de loop der jaren sterk achteruit gegaan: de houten panelen probeerden te ‘werken’ onder invloed van de instabiele temperatuur en luchtvochtigheidsgraad, terwijl deze natuurlijke werking onmogelijk gemaakt werd door de stugge houten lijsten.  Daardoor vertoonden de panelen grote scheuren en stonden ze bol en onder grote spanning.

Hout- en meubelrestaurator Ruben Spelbos heeft de lijsten losgemaakt en de panelen weer in model gebracht en gefixeerd.  Ze zijn nu onder stabiele klimaatomstandigheden opgeslagen in het depot van het Universiteitsmuseum Utrecht.Fotogalerij: Restauratie panelen

  Herontdekte aanwinsten

  Binnen het Universiteitsmuseum zijn conservatoren en collectiemedewerkers bezig met een grote inhaalslag bij het verwerken van aanwinsten uit het verleden. Ook de conservator en assistent-conservator van het Museum Diergeneeskunde nemen deel in dit project. Er zijn inmiddels vele meters aan foto- en ander beeldmateriaal bekeken, beoordeeld en verwerkt. Daarbij zijn veel pareltjes voor de collectie herontdekt! Zo blijkt de collectie diergeneeskunde een veel grotere hoeveelheid foto's uit voormalig Nederlands-Indië te bezitten dan gedacht. Veel van deze glasdia's en fotoafdrukken komen uit het begin van de twintigste eeuw. Ze tonen onder meer verschillende paarden- en rundveerassen, de huisvesting en het gebruik van vee en het veterinaire onderwijs te Buitenzorg. Hier is een kleine selectie te zien van deze prachtige plaatjes.  Lees verder

  Word vriend van

  De Numan Stichting

  en help ook mee het veterinair academisch erfgoed te bewaren!


  Ja, ik word vriend!