Activiteiten

Jaarlijks verspreidt het bestuur van de Numan Stichting een nieuwsbrief waarin de activiteiten van het afgelopen jaar worden opgesomd. Dat zijn er nogal wat, op diverse terreinen.

Beheer en behoud

Het beheer en behoud van de collectie ligt aan de basis van alle activiteiten van het Museum Diergeneeskunde. De historische objecten worden passief geconserveerd, wat wil zeggen dat ze in een geklimatiseerde ruimte opgeslagen zijn en periodiek gecontroleerd worden. Wanneer nodig wordt er actief geconserveerd: periodiek worden objecten schoongemaakt en alle nieuwe aanwinsten worden eerst behandeld tegen insecten. Een stap verder spreken we van restauratie. Mede door steun van de Numan Stichting zijn er al enkele restauraties mogelijk geweest.
Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan de registratie en documentatie van de collectie. Dit gebeurt in Adlib: de database die gebruikt wordt door de meeste musea. De objecten worden tevens gescand of digitaal gefotografeerd.

Bruiklenen en tentoonstellingen

Regelmatig worden objecten uit de collectie diergeneeskunde in bruikleen gegeven aan collega-musea. Soms gaat het om langdurige bruiklenen, bijvoorbeeld in het geval van Museumsmederij Elburg en het St. Eloyen Gasthuis. Meestal worden objecten uitgeleend ten behoeve van kortlopende tentoonstellingen. Eerdere bruikleenpartners zijn onder andere het Van Goghmuseum, het Natuurhistorisch te Rotterdam, het Limburgs Museum, STAM (Gent) en Stadsarchief Waregem. Uiteraard stelt het Museum Diergeneeskunde ook zèlf objecten tentoon. Dat gebeurt op verschillende plaatsen binnen de faculteit Diergeneeskunde, maar ook in het Universiteitsmuseum in de binnenstad van Utrecht.

Evenementen, publicaties en media

De conservator en assistent-conservator nemen geregeld deel aan publieksevenementen en groepsrondleidingen georganiseerd door bijvoorbeeld het Universiteitsmuseum of de faculteit Diergeneeskunde. Ook werken zij met regelmaat mee aan tv- en radioproducties. De conservator en assistent-conservator schrijven ook over de collectie diergeneeskunde, bijvoorbeeld in de periodieken Argos, VET en VETgedrukt.

Verzoeken om informatie en beeldmateriaal

Vaak wordt het Museum Diergeneeskunde benaderd met vragen en verzoeken om informatie. De conservator en assistent-conservator handelen deze af of verwijzen door naar andere experts. Ook worden regelmatig verzoeken behandeld met betrekking tot beeldmateriaal ten behoeve van publicaties, evenementen en gebruik in de media.

Verwerving en afstoot

Om een goede balans in de samenstelling van de collectie te verkrijgen zijn een collectiebeleidsplan en een verzamelbeleid geformuleerd. Zoals bij elk museum het geval is, is een collectie altijd in beweging. Er komen nieuwe objecten bij en oververtegenwoordigde deelcollecties worden - waar nodig - afgestoten volgens museale leidraden. Bij verwerving van nieuwe collectie-onderdelen wordt elk object beoordeeld op de herkomst, staat en context. 

 

 

 


Fotogalerij: Activiteiten

  Een bijzonder geschenk...

  Op zaterdag 23 mei vindt op het terrein van de faculteit Diergeneeskunde de jaarlijkse Dag van het Aangespannen Paard plaats. De DAP is één van de grootste mensportevenementen van Nederland en wordt alweer voor de 24e keer georganiseerd.  Lees verder

  Word vriend van

  De Numan Stichting

  en help ook mee het veterinair academisch erfgoed te bewaren!


  Ja, ik word vriend!