Etuis voor chirurgisch instrumentarium


De collectie Diergeneeskunde

De Universiteit Utrecht is de enige Nederlandse universiteit met een opleiding voor dierenartsen. De collectie diergeneeskunde is dan ook uniek in Nederland en heeft alleen daarom al een hoge cultuurhistorische waarde. Ze reconstrueert en illustreert zowel de geschiedenis van het vakgebied en de beroepsbeoefening als die van de faculteit en het onderzoek en onderwijs. Het Museum Diergeneeskunde is daarmee in feite het ‘bedrijfsmuseum’ van de diergeneeskunde in Nederland. Bij de meest recente internationale visitatie bleek de collectie diergeneeskunde in Utrecht tot de Europese top te behoren.

De collectie Diergeneeskunde van het Universiteitsmuseum Utrecht bestaat uit zo'n 25.000 objecten, een groot deel is digitaal raadpleegbaar via de collectiewebsite. De collectie Diergeneeskunde is grofweg in te delen in drie clusters.

Het cluster Veterinaire disciplines is veruit het grootste en omvat onder meer deelcollecties op het gebied van verloskunde, chirurgie, anatomie, hoefkunde en tandheelkunde. De instrumenten, preparaten en onderwijsmaterialen in deze verzamelingen geven een goed beeld van de ontwikkeling van verschillende specialismen in de afgelopen tweehonderd jaar. Elke deelcollectie toont zowel de ontwikkelingen in het ondrewijs op het desbetreffende gebied als de beroepsuitoefening.

Het cluster Faculteitsgeschiedenis en studentenleven documenteert de geschiedenis van de opleiding en haar studenten, en bestaat vooral uit beeldmateriaal, memorabilia en textiel. Van deze laatste categorie is bijvoorbeeld het prachtige begin-twintigste-eeuwse faculteitsvaandel een mooi voorbeeld. 

Het cluster Audiovisueel erfgoed bestaat voor het grootste deel uit fotografisch materiaal. De duizenden fotoafdrukken en glasdia’s geven een goed beeld van het onderwijs en onderzoek aan de opleiding diergeneeskunde vanaf het einde van de negentiende eeuw. De deelcollectie films is nog nauwelijks ontsloten. De verzameling unieke handgeschilderde onderwijsplaten heeft een grote presentatiewaarde en geeft een mooi overzicht van het onderwijs in verschillende disciplines. 


Fotogalerij: Collectie

Studenten vergapen zich aan de collectie

Onlangs waren 300 studenten geschiedenis en kunstgeschiedenis van de Universiteit Utrecht te gast in het Universiteitsmuseum. Deze studenten volgen de cursus 'materiele cultuur', en in het museum leerden zij dat museale objecten van grote waarde kunnen zijn in historisch onderzoek. Verschillende conservatoren toonden objecten uit hun collectie. Peter Koolmees bracht een selectie objecten mee uit de collectie diergeneeskunde, waarmee hij mens-dierrelaties en dierenwelzijn illustreerde.Lees verder

Word vriend van

De Numan Stichting

en help ook mee het veterinair academisch erfgoed te bewaren!


Ja, ik word vriend!