Het negende internationale veterinaire congres te Den Haag, 1911


Wie is wie?

Het Museum Diergeneeskunde wordt gerund door conservator Prof. dr. P.A. Koolmees en assistent-conservator Charlotte Hartong, in samenwerking met vrijwilligers.

Peter Koolmees heeft een scala aan veterinair-historische functies. Zo is hij lid van het Descartes Centre for the History and Philosophy of the Sciences and the Humanities, hoofdredacteur van het veterinair-historisch tijdschrift Argos en co-President van de World Association for the History of Veterinary Medicine (2008-2014). Als conservator van het Museum Diergeneeskunde verzorgt hij rondleidingen en lezingen en werkt hij mee aan tv- en radio-opnamen. Daarnaast werkt Peter aan tentoonstellingen en projecten m.b.t. verwerving en afstoot. Als conservator is hij tevens adviseur van de Numan Stichting.

Charlotte Hartong is een museologe van de Reinwardt Academie ('14) met zowel specialisaties op het gebied van collectiebeheer als publieksactiviteiten. Eerder werkte zij al als collectiemedewerker in het Universiteitsmuseum Utrecht en op projectbasis voor Museum Weesp, Stichting Onterfd Goed en diverse kunstenaars. In juni 2016 is zij begonnen als assistent-conservator Diergeneeskunde, hiermee volgt zij Babke Aarts op.
Babke werkte van 2005 tot 2016 voor Museum Diergeneeskunde. Inmiddels is zij werkzaam als registrator in het Limburgs Museum en Museum van Bommel van Dam. 

De assistent-conservator zorgt voor de conservering, registratie en digitalisering van de collectie, verzorgt uitgaande bruiklenen, verzoeken om informatie en/of beeldmateriaal en draagt bij aan tentoonstellingen en publicaties.


Vrijwilligers

Voor het beschrijven van collectie-onderdelen maakt het Museum Diergeneeskunde dankbaar gebruik van de expertise van vrijwilligers. De leden van de studentenverenigingen D.I.G., De Solleysel en de Diergeneeskundige Studenten Kring ordenen, beschrijven en digitaliseren hun eigen foto- en archiefcollecties. In het verleden hebben de heren Rijnberk en Voorhout fotomateriaal uit het begin van de twintigste eeuw, afkomstig uit de Kliniek voor Kleine Huisdieren minutieus beschreven.

Bert van der Weijden is inmiddels de meest trouwe vrijwilliger van het Museum Diergeneeskunde. In de afgelopen jaren heeft hij een aantal projecten afgerond, waaronder het beschrijven van de onderwijscollectie vloeistofpreparaten m.b.t. veterinaire verloskunde en gynaecologie en het beschrijven van een grote serie academische onderwijsplaten. Daarnaast werkt hij aan het registreren van de twintigste-eeuwse fotocollectie afkomstig van de Kliniek voor Verloskunde.

Thijs Zandbergen doet samen met Charlotte Hartong historisch (archief)onderzoek naar T.D. Schubart en de in zijn leven tot stand gekomen preparaten uit de collectie van de ’s Rijksveeartsenijschool, de Hoogeschool van Utrecht en aangrenzende (privé)kabinetten.

Gerrit Veldhorst en Frans Cremers helpen met het inventariseren van veterinair archiefmateriaal uit het hooglerarenarchief.


Fotogalerij: Wie is wie?

  De faculteit in beeld

  Eerder plaatsten we een oproep voor fotomateriaal uit de jaren zestig en zeventig van de twinstige eeuw om toe te voegen aan de collectie van Museum Diergeneeskunde. Hulp hoefde niet van ver te komen. Dr. Dick Groothuis bracht ons in contact met Prof.dr. J.F. Frik. Uit het privéarchief van Frik heeft het museum twee fotoalbums opgenomen en gedigitaliseerd. De albums bieden een mooi beeld van het biltstraatterrein, en in het bijzonder de vakgroep bacteriologie die destijds was gevestigd in Gildestein. Een kleine selectie van de foto's kunt u hieronder bekijken.  Lees verder

  Word vriend van

  De Numan Stichting

  en help ook mee het veterinair academisch erfgoed te bewaren!


  Ja, ik word vriend!