Het negende internationale veterinaire congres te Den Haag, 1911


Wie is wie?

Het Museum Diergeneeskunde werd tot 2023 gerund door conservator Prof. dr. P.A. Koolmees en assistent-conservator Charlotte Hartong, in samenwerking met vrijwilligers.

Peter Koolmees heeft een scala aan veterinair-historische functies. Zo is hij lid van het Descartes Centre for the History and Philosophy of the Sciences and the Humanities, hoofdredacteur van het veterinair-historisch tijdschrift Argos en co-President van de World Association for the History of Veterinary Medicine (2008-2014). Als conservator van het Museum Diergeneeskunde verzorgde hij rondleidingen en lezingen en werkt hij mee aan tv- en radio-opnamen. Tevens is hij nog actief al adviseur van de Numan Stichting.

Charlotte Hartong is een museologe met zowel specialisaties op het gebied van collectiebeheer als publieksactiviteiten. Van juni 2016 tot juni 2023 is zij werkzaam geweest als assistent-conservator Diergeneeskunde, hiermee volgde zij Babke Aarts op. Babke werkte van 2005 tot 2016 voor Museum Diergeneeskunde. 

De assistent-conservator draagt de zorg voor de conservering, registratie en digitalisering van de collectie, verzorgt uitgaande bruiklenen, verzoeken om informatie en/of beeldmateriaal en draagt bij aan tentoonstellingen, publicaties en het verzamelbeleid.


Vrijwilligers

Voor het beschrijven van collectie-onderdelen maakt het Museum Diergeneeskunde dankbaar gebruik van de expertise van vrijwilligers. De leden van de studentenverenigingen D.I.G., De Solleysel en de Diergeneeskundige Studenten Kring ordenen, beschrijven en digitaliseren hun eigen foto- en archiefcollecties.
In het verleden hebben de heren Rijnberk en Voorhout fotomateriaal uit het begin van de twintigste eeuw, afkomstig uit de Kliniek voor Kleine Huisdieren minutieus beschreven. De heren Veldhorst, Cremers, Minderhoud, Van der Flier hebben zich ook enkele jaren ingezet voor het ontsluiten van archiefstukken in het depot.

Bert van der Weijden is inmiddels de meest trouwe vrijwilliger van het Museum Diergeneeskunde. In de afgelopen jaren heeft hij tientallen projecten afgerond, waaronder het beschrijven van de onderwijscollectie vloeistofpreparaten m.b.t. veterinaire verloskunde en gynaecologie en het beschrijven van een grote serie academische onderwijsplaten. 

Verder heeft Thijs Zandbergen samen met Charlotte Hartong historisch (archief)onderzoek gedaan naar T.D. Schubart en de in zijn leven tot stand gekomen preparaten uit de collectie van de ’s Rijksveeartsenijschool, de Hoogeschool van Utrecht en aangrenzende (privé)kabinetten.


Fotogalerij: Wie is wie?

  Studenten vergapen zich aan de collectie

  Onlangs waren 300 studenten geschiedenis en kunstgeschiedenis van de Universiteit Utrecht te gast in het Universiteitsmuseum. Deze studenten volgen de cursus 'materiele cultuur', en in het museum leerden zij dat museale objecten van grote waarde kunnen zijn in historisch onderzoek. Verschillende conservatoren toonden objecten uit hun collectie. Peter Koolmees bracht een selectie objecten mee uit de collectie diergeneeskunde, waarmee hij mens-dierrelaties en dierenwelzijn illustreerde.  Lees verder

  Word vriend van

  De Numan Stichting

  en help ook mee het veterinair academisch erfgoed te bewaren!


  Ja, ik word vriend!