Afgietsel van een paardenhoofd, ooit bezit van Alexander Numan. Ca. 1825


Bestuur

Het bestuur van de Numan Stichting bestaat uit mensen die samen een passie delen voor diergeneeskunde en haar historische context. Tweejaarlijks ontmoeten de bestuursleden elkaar om nieuwe aanwinsten voor het museum te bespreken of om mogelijkheden voor nieuw aan te boren bronnen te onderzoeken. De bestuursleden zijn allen op één of andere manier gelieerd aan de Faculteit Diergeneeskunde in Utrecht.

Bestuurssamenstelling:

  • Prof. dr. Frans van Knapen, voorzitter
  • Drs. Rob Back, penningmeester
  • Drs. Chava Jurgens, lid
  • Drs. Barthold Lichtenbelt, lid
  • Drs. Ko Minderhoud, lid
  • Drs. Lia Luinge, lid (secretaris)
  • Prof. dr. Peter Koolmees, adviseur/conservator Museum Diergeneeskunde
  • Mw. Charlotte Hartong, adviseur/assistent-conservator Museum Diergeneeskunde

      

"Ik ben reeds tien jaar voorzitter van het Veterinair Historisch Genootschap (VHG) en nog langer penningmeester van de Numan Stichting, omdat ik het belangrijk vind dat wij, wanneer wij het verleden van ons beroep kennen, met vertrouwen de toekomst van ons beroep tegemoet kunnen gaan.
Dat geldt niet alleen voor de bestudering van de veterinaire historiografie middels het VHG , maar ook voor het Museum Diergeneeskunde, waar door het tonen van een veelvoud aan hetgeen veterinair in het verleden is gepasseerd, veterinairen en andere in het beroep geïnteresseerden, de basis zien voor de toekomst van het prachtige beroep van dierenarts."

- Rob Back, penningmeester

"Sinds 2000 ben ik conservator van de collectie Diergeneeskunde van het Universiteitsmuseum Utrecht. Ik raakte steeds meer onder de indruk van de grote omvang en rijke inhoud van deze collectie. Deze collectie is uniek in Nederland en vormt een rijke bron voor veterinair historisch onderzoek. Daarnaast biedt de collectie tal van mogelijkheden om de ontwikkeling van de diergeneeskunde tentoon te stellen.
Een door buitenlanders uitgevoerde evaluatie bevestigt dit beeld. Er is in Nederland maar één opleiding diergeneeskunde en alleen al daarom vind ik het heel belangrijk om dit cultureel erfgoed te koesteren. Het is prachtig dat de stichting zich inzet om dit doel te verwezenlijken."

- Peter Koolmees, adviseur/conservator

"In mijn leven speelt de diergeneeskunde een grote rol. Kennis van het verleden is belangrijk om moderne ontwikkelingen goed te begrijpen. Dit geldt vanzelfsprekend voor de meeste dierenartsen, maar zeker ook voor andere belangstellenden. Het Museum Diergeneeskunde kan ons met zijn collectie hierbij behulpzaam zijn.
Als lid van het bestuur van de Numan Stichting hoop ik een positieve bijdrage te kunnen leveren aan het Museum, zijn collectie en de belangstelling hiervoor."

- Ko Minderhoud, lid bestuur Numan Stichting

Herontdekte aanwinsten

Binnen het Universiteitsmuseum zijn conservatoren en collectiemedewerkers bezig met een grote inhaalslag bij het verwerken van aanwinsten uit het verleden. Ook de conservator en assistent-conservator van het Museum Diergeneeskunde nemen deel in dit project. Er zijn inmiddels vele meters aan foto- en ander beeldmateriaal bekeken, beoordeeld en verwerkt. Daarbij zijn veel pareltjes voor de collectie herontdekt! Zo blijkt de collectie diergeneeskunde een veel grotere hoeveelheid foto's uit voormalig Nederlands-Indië te bezitten dan gedacht. Veel van deze glasdia's en fotoafdrukken komen uit het begin van de twintigste eeuw. Ze tonen onder meer verschillende paarden- en rundveerassen, de huisvesting en het gebruik van vee en het veterinaire onderwijs te Buitenzorg. Hier is een kleine selectie te zien van deze prachtige plaatjes.Lees verder

Word vriend van

De Numan Stichting

en help ook mee het veterinair academisch erfgoed te bewaren!


Ja, ik word vriend!