Tekening uit het Pathologisch Kabinet, 1840


Beleid en Doelstelling

Met het in stand houden van het Museum Diergeneeskunde wordt een belangrijk deel van het diergeneeskundig verleden in Nederland vastgelegd. In 1989 nam Thijs Moons het initiatief om de stichting Vrienden van het Museum Diergeneeskunde genaamd de Numan stichting in het leven te roepen. De stichting stelt zich ten doel het museum waar mogelijk moreel en financieel te ondersteunen. Zo heeft de stichting in de afgelopen twintig jaar met behulp van vrijwillige financiële bijdragen diverse aankopen en projecten mogelijk gemaakt.

 

De hoofdlijnen van het beleidsplan van de Stichting zijn als volgt:

Doelstellingen en te verrichten werkzaamheden 

De stichting heeft ten doel activiteiten te financieren casu quo goederen ter beschikking te stellen ten behoeve van de geschiedenis van de diergeneeskunde, meer in het bijzonder voor voorwerpen en realia betreffende de uitoefening van de diergeneeskunde en het leven van de dierenartsen. 

Wijze inkomstenverwerving

De middelen van de stichting bestaan uit giften, bijdragen, opbrengsten van actie's en collecten, erfstellingen, legaten en eventuele andere baten.

Een bijzonder geschenk...

Op zaterdag 23 mei vindt op het terrein van de faculteit Diergeneeskunde de jaarlijkse Dag van het Aangespannen Paard plaats. De DAP is één van de grootste mensportevenementen van Nederland en wordt alweer voor de 24e keer georganiseerd.Lees verder

Word vriend van

De Numan Stichting

en help ook mee het veterinair academisch erfgoed te bewaren!


Ja, ik word vriend!