Tekening uit het Pathologisch Kabinet, 1840


Beleid en Doelstelling

Met het in stand houden van het Museum Diergeneeskunde wordt een belangrijk deel van het diergeneeskundig verleden in Nederland vastgelegd. In 1989 nam Thijs Moons het initiatief om de stichting Vrienden van het Museum Diergeneeskunde genaamd de Numan stichting in het leven te roepen. De stichting stelt zich ten doel het museum waar mogelijk moreel en financieel te ondersteunen. Zo heeft de stichting in de afgelopen twintig jaar met behulp van vrijwillige financiële bijdragen diverse aankopen en projecten mogelijk gemaakt.

 

De hoofdlijnen van het beleidsplan van de Stichting zijn als volgt:

Doelstellingen en te verrichten werkzaamheden 

De stichting heeft ten doel activiteiten te financieren casu quo goederen ter beschikking te stellen ten behoeve van de geschiedenis van de diergeneeskunde, meer in het bijzonder voor voorwerpen en realia betreffende de uitoefening van de diergeneeskunde en het leven van de dierenartsen. 

Wijze inkomstenverwerving

De middelen van de stichting bestaan uit giften, bijdragen, opbrengsten van actie's en collecten, erfstellingen, legaten en eventuele andere baten.

Studenten vergapen zich aan de collectie

Onlangs waren 300 studenten geschiedenis en kunstgeschiedenis van de Universiteit Utrecht te gast in het Universiteitsmuseum. Deze studenten volgen de cursus 'materiele cultuur', en in het museum leerden zij dat museale objecten van grote waarde kunnen zijn in historisch onderzoek. Verschillende conservatoren toonden objecten uit hun collectie. Peter Koolmees bracht een selectie objecten mee uit de collectie diergeneeskunde, waarmee hij mens-dierrelaties en dierenwelzijn illustreerde.Lees verder

Word vriend van

De Numan Stichting

en help ook mee het veterinair academisch erfgoed te bewaren!


Ja, ik word vriend!