ANBI Status

De Stichting Vrienden van het Museum Diergeneeskunde staat sinds 1 januari 2015 aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI) en als culturele ANBI. Donaties aan de Stichting Vrienden van het Museum Diergeneeskunde kunnen dan ook extra fiscaal voordeel met zich mee brengen voor u als schenker. 

Vanuit de Belastingdienst gelden er voorwaarden voor een ANBI. Zo dient een ANBI een aantal gegevens publiceren op een internetsite. Onderaan deze pagina staan deze gegevens voor de Stichting Vrienden van het Museum Diergeneeskunde overzichtelijk onder elkaar.

Naam organisatie

Stichting Vrienden van Museum Diergeneeskunde (Numan Stichting)

RSIN/Fiscaal nummer

RSIN: 8058 17 220.

KVK-nummer

41183299

Internet adres

https://www.numanstichting.nl/

Contactgegevens

Postadres:
Stichting Vrienden van het Museum Diergeneeskunde
Dr. ten Bokkel Huininkweg 30
7241 HV Lochem


E-mail: Numanstichting@uu.nl
Telefoonnummer: 030-2534855

Doelstelling en Beleidsplan

Zie Doelstellingen en beleid

Bestuurders

Zie Bestuur

Beloningsbeleid

De bestuursleden zijn vrijwilligers. Ze ontvangen geen bezoldiging en/of onkostenvergoeding. 

Verslag van de uitgeoefende activiteiten en financiele verantwoording

De activiteiten en werkzaamheden van de stichting worden jaarlijks gedeeld in een jaarverslag, zie Jaarverslagen. Daar is ook het meest actuele financiele rapport gedeeld. 

Restauratie panelen 's Rijks Veeartsenijschool

Met financiële steun van de Numan Stichting zijn twee bijzondere objecten uit de collectie van het Museum Diergeneeskunde gerestaureerd. Het gaat om twee ingelijste houten panelen, gedateerd 1873 en 1878. Het paneel uit 1873 toont de 'Voorwaarden waarop zieke dieren ter verpleging kunnen worden opgenomen in de stallen van 's Rijks Veeartsenijschool te Utrecht'. Het paneel uit 1878 geeft een overzicht van de 'Kosten van voeding en verpleging van zieke dieren in de stallen van 's Rijks Veeartsenijschool te Utrecht’. Deze ‘prijslijst’ is ondertekend door A.W.H. Wirtz, die eind 1877 directeur werd van ’s Rijks Veeartsenijschool.Lees verder

Word vriend van

De Numan Stichting

en help ook mee het veterinair academisch erfgoed te bewaren!


Ja, ik word vriend!